ONDERWIJS EN TRAINING

Groeien als zonen en dochters van God

ONZE VISIE

” Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vaders en de Zoons en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”(Mat. 28:19). De Stichting Siloam heeft de visie om christenen tot hun doel en bestemming in Christus te laten komen. Dit doen wij door middel van training en onderwijs te faciliteren en door christenen te helpen in hun ontwikkeling als zonen en dochters van God.

LEES VERDER

ONS VERLANGEN

Ons verlangen is dat christenen hun positie in het lichaam van Christus als zonen en dochters van de Vader in het Koninkrijk van God gaan ontdekken en innemen. Dit zal dan weer resulteren dat zij een zegen zijn op hun plaats in de wereld; om zout en licht te zijn zoals Jezus dat voor ogen heeft.

CONTACT

Onderwijs en training van hoog niveau.

Wij stellen ons tot doel om voor het onderwijs te zoeken naar hen die binnen het lichaam van Christus functioneren in de vijfvoudige bediening zoals staat opgeschreven in Efeziers 4:11-16. 
Training en onderwijs wordt gegeven door middel van conferenties, seminars en studie avonden. 

Laatste nieuws

Update augustus 2021

Dag lieve mensen! De website van st Siloam is weer online, er staan mooie video’s en preken op en interessante artikelen over het Koninkrijk van God en de eindtijd ed.[…]

Read more
Rob ten Cate

Een nieuw begin.

Wat is er gebeurd Na een tijd van stilte en bezinning zijn we tot de beslissing gekomen om de bediening van “Stichting Siloam” weer op te pakken en het werk[…]

Read more

NEEM CONTACT MET ONS OP


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.