Een nieuw begin.

Een nieuw begin.

Rob ten Cate

Wat is er gebeurd

Na een tijd van stilte en bezinning zijn we tot de beslissing gekomen om de bediening van “Stichting Siloam” weer op te pakken en het werk voort te zetten waar we 28 jaar geleden aan zijn begonnen. Toen met het schip Immanuel een paar jaar later met de Siloam die we toen gebouwd hadden om de Immanuel te vervangen. De visie van de stichting is altijd geweest Christenen discipelen, toerusten en opbouwen door onderwijs weken en bootreizen met Bijbelse thema’s, met als leidraad Matth.28:19.

Helaas was een gezonde exploitatie van het schip Siloam na bijna 28 jaar volgens het bestuur niet meer mogelijk en waren we genoodzaakt om in 2018 de Siloam te verkopen en voorlopig de activiteiten van de stichting te stoppen. Daarom hebben we een tijdje een media stilte ingevoerd en de tijd genomen om orde op zaken te stellen.

Nieuw begin

Na een periode van rust en bezinning ontstond bij ons het verlangen om weer actief te worden en de draad weer op te pakken en zo onze roeping en visie die we van de Heer hadden gekregen weer op te pakken. Echter nu zonder schip maar wel met dezelfde visie en doelen. De laatste tijd zien we dat in en rondom Kampen waar wij nu wonen er van alles gebeurt op gebied van aanbiddingsavonden, maar onderwijs met thema’s die ons dieper in de relatie met God en Zijn Koninkrijk brengen missen we toch wel. Wij geloven dat hier een mogelijkheid voor onze roeping met de stichting openligt. Vandaar een nieuwe website en nieuwe plannen een doorstart van Stichting Siloam. We geloven dat de Heer ons hierin leidt en zijn benieuwd wat er allemaal uit voort zal vloeien.

We zullen u geregeld door middel van een nieuws mededeling op onze site en facebook op de hoogte houden van onze activiteiten in de toekomst.

Vriendelijke groet en Gods zegen

Rob ten Cate